PROCÉS

Què fem, Com ho fem

SERVEI

QUÈ FEM?

Entenem l’arquitectura com una eina integral al servei de les persones. Tots els treballs, petits i grans, els desenvolupem establint una estreta relació amb els nostres clients i creant un clima de confiança i honestedat professional.

El nostre treball es fonamenta en els coneixements adquirits que adaptem a diferents escales i intensitats, per millorar la vida de les persones. Al cap a la fi, l'arquitectura és l'escenari de les nostres vides. 

Defensem que el pensament previ a qualsevol construcció o intervenció és el procediment més econòmic, ja que minimitza els imprevists en l’execució de l’obra. Si volem reduir costos, no podem descuidar aquesta fase del procés.

Sabem com un metge o un advocat ens poden ajudar, però sabem com ens pot ajudar un arquitecte?
De la mateixa manera que es pot utilitzar un bisturí per fer una incisió superficial i senzilla o una intervenció de més profunditat i complexitat; nosaltres, assessorem la rehabilitació d'una biga de fusta afectada per la humitat, els tèrmits o un incendi; o fem el projecte de rehabilitació de tota l'estructura de fusta d'una masia. Els graus d'intervenció són variables i els honoraris professionals en són equitatius. 

Us enumerem alguns dels treballs que us podem oferir:

︎ Coordinem i redactem projectes d’edificació en totes les seves fases (Estudis Previs, Avantprojecte, Projecte Bàsic, Projecte Executiu i Direcció d’obra). ︎

︎ Assessorem tècnicament en diversos àmbits i amb intensitats i magnituds modulables. ︎

︎ Gestionem tràmits administratius. ︎

︎ Col.laborem amb altres professionals. ︎

PARLEM!
PRINCIPIS

COM HO FEM?


Encarem cada un dels encàrrecs amb una actitud de respecte a l’entorn social i mediambiental.

RELACIONS HUMANES
No entenem el procés sense incloure-hi les nostres clientes i clients. Fent-los partícips de les diferents fases del desenvolupament, aconseguim, una resposta global i integradora de les necessitats que ens plantegen.

En aquest sistema de treball, les nostres col.laboradores, col.laboradors i industrials també en són protagonistes, aportant coneixements i experiència. Per aquests motius cuidem especialment les relacions humanes i interprofessionals. 

RECONEIXEMENT DEL LLOC
Respectem i aprofitem les preexistències del lloc, és a dir, la geografia, el medi ambient, el context urbà, el patrimoni, la història i la tradició. Cada emplaçament té les seves particularitats que li confereixen un caràcter especial i diferencial.

COHERÈNCIA I SENTIT COMÚ
Pensem transformacions personalitzades a cada clienta i client, funcionals, útils i confortables.

MATERIALITAT CONSCIENT
Usem sistemes constructius durables i preferim els materials naturals, nobles i de proximitat, intentant evitar els que tinguin una petjada ecològica més gran. Detallem totes les especificitats en memòria, plànols i amidaments.

Pensem en els aparells, textures, pàtines i ombres que ens pot oferir cada material o sistema.

Tenim en compte tots els sistemes passius que l’emplaçament ens ofereix i els complementem amb sistemes actius, quan és necessari, per a reduir les emissions i els consums energètics.

ADMIRACIÓ PER LA SENZILLESA
Preferim l’arquitectura continguda en els seus plantejaments formals, sense artificis ni ostentació, en definitiva, sense voluntat d’exhibir-se i integrada en l’entorn.

ECONOMIA DE RECURSOS
Busquem i estudiem l’ús responsable i conscient dels recursos disponibles sense perdre qualitat, tant en la fase de projecte com en la fase d’obra.

CONSULTA'NS SENSE COMPROMÍS.

© GÜELLBARÓ arquitectura 2022 - Tots els drets reservats