ASSESSORIA TÈCNICA

Assessoria tècnica

Des de comprar una parcel.la a perforar un mur pot plantejar problemes tècnics, econòmics, de materials, de permisos, estètics,...
Resoldre un imprevist a temps pot evitar molts maldecaps!

PREGUNTA’NS

COM ASSESSOREM? PROCÉS I HONORARIS


Apliquem els coneixements per oferir-te assessorament tècnic en un ampli ventall de camps a un preu ajustat a les teves necessitats.


OPCIÓ A.  ASSESSORAMENTS DE PETITA MAGNITUD.

1r. Ens entrevistem en l'espai en qüestió amb els clients. Fem una escolta minuciosa i una presa de dades.
2n. Proposem diverses solucions 'in situ' amb els seus pros i contres per a donar resposta a la inquietud del client.


OPCIÓ B. ASSESSORAMENTS DE MITJANA I GRAN MAGNITUD.

1r. Ens entrevistem en l'espai en qüestió amb els clients. Es fa una escolta minuciosa i una presa de dades.
2n. Fixem honoraris professionals, així els nostres interessos i els del client coincideixen.
3r. Desenvolupem la documentació necessària (escrita i/o gràfica a l’estudi, segons el cas).
4t. Entreguem la documentació.

ALGUNS DELS ASSESSORAMENTS TÈCNICS QUE ET PODEM OFERIR...


INFORMACIÓ URBANÍSTICA
Paràmetres de planejament que afecten la parcel.la

PROGRAMA I USOS
Definició i concreció del programa de necessitats i usos
Definició i concreció dels paràmetres a assolir (qualitatius, sostenibilitat)

ESTUDI DE L'EDIFICACIÓ EXISTENT
Informe de estat actual de l'edifici
Estudi de patologies
Aixecament de plànols

ESTUDIS DE VIABILITAT
Assessorament en la tria de solars i parcel·les
Estudi d'oportunitats i febleses del lloc Establiment de forquilles i límits pressupostaris
Estudi de costos del projecte (taxes, llicències, autoritzacions, honoraris)
Establiment de terminis (projecte, construcció, comercialització)

ESTUDIS ESPECÍFICS
Estudi d’estructura
Estudi de les instal.lacions
Estudi de domòtica
Estudi d’assolellament
Estudi lumínic
Estudi tèrmic
Estudi acústic
Estudi de colors
Estudi de materials i textures
Estudi de mirades
Estudis de seguretat

DISSENY D'ESPAIS INTERIORS
Disseny interior, mobiliari i ambientació

DISSENY ESPAIS EXTERIORS, JARDINERIA I PAISATGISME
Projecte d'urbanització dels espais exteriors Projecte de jardineria i paisatgisme

PERSPECTIVES I RENDERITZACIONS
Perspectives
Renders conceptuals
Renders projecte arquitectònic
Renders de disseny interior

MAQUETES
Maquetes d'aproximació volumètrica i/o context urbà

© GÜELLBARÓ arquitectura 2022 - Tots els drets reservats