20002. REFORMA INTERIOR OFICINES


2021
Ubicació: Barcelona
Autor: © GÜELLBARÓ arquitectura
Consultor d’instal.lacions: SISTEC
Amidaments i pressupost: T80 Arquitectura Tècnica
Client: Ajuntament de Barcelona 
Construcció: Catalana de Treballs i Obres SL
© GÜELLBARÓ arquitectura 2022 - Tots els drets reservats