21012. REFORMA DE LOCAL COM ESPAI JOVE 


2021 - En procés
Ubicació: Valls
Client: Ajuntament de Valls
Constructora: Penta OIC
Consultor d’estructura: Albert Pujol
Consultor d’instal.lacions: SISTEC
Amidaments i pressupost: T80 Arquitectura Tècnica
Direcció d’Execució: Jonathan Montero
Autor: © GÜELLBARÓ arquitectura
Fotografia: © DelRioBani
© GÜELLBARÓ arquitectura 2022 - Tots els drets reservats