21012. REFORMA DE LOCAL COM ESPAI JOVE 


2021
Ubicació: Valls
Client: Ajuntament de Valls
Consultor d’estructura: Albert Pujol
Consultor d’instal.lacions: SISTEC
Amidaments i pressupost: T80 Arquitectura Tècnica
Autor: © GÜELLBARÓ arquitectura
 

© GÜELLBARÓ arquitectura 2021 - Tots els drets reservats