21017. REFORMA D’HABITATGE BARCELONA


2021 - 2022
Ubicació: Barcelona
Autor: © GÜELLBARÓ arquitectura
Construcció: Conspiera SL
Fusteria: Genís Plana
Fotografia: © GÜELLBARÓ arquitectura
Client: Privat


© GÜELLBARÓ arquitectura 2022 - Tots els drets reservats