18006. REFORMA INTERIOR D’OFICINES SERVEIS TERRITORIALS 


2018
Ubicació: Sant Feliu de Llobregat
Autor: © GÜELLBARÓ arquitectura 
Amidaments i pressupost: T80 Arquitectura Tècnica
Client: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

© GÜELLBARÓ arquitectura 2022 - Tots els drets reservats