18001. ESTUDI DE VIABILITAT DE NOU PARC DE BOMBERS


2018
Ubicació: Barcelona
Autor: © GÜELLBARÓ arquitectura 
Client: Ajuntament de Barcelona
© GÜELLBARÓ arquitectura 2022 - Tots els drets reservats