19011. LA CASA EN DIAGONAL. HABITATGE O&D REUS


2020
Ubicació: Reus
Autor: © GÜELLBARÓ arquitectura
Amidaments i pressupost: T80 Arquitectura Tècnica
Construcció: Domo Interiorisme
Fotografia: © Joan Guillamat
Client: Privat

© GÜELLBARÓ arquitectura 2022 - Tots els drets reservats