21021. HABITATGE D’OBRA NOVA A MASLLORENÇ


2021 - En procés
Ubicació: Masllorenç
Client: Privat
Consultora d’estructura: Albert Pujol
Consultor d’instal.lacions: SISTEC - Enric Sanz
Amidaments i pressupost: Jaume Ollé
Autor: © GÜELLBARÓ arquitectura
 

© GÜELLBARÓ arquitectura 2022 - Tots els drets reservats