18002. PUNT DE CONTROL D’ACCESSOS A RECINTE POLICIAL


2018
Ubicació: Barcelona
Autor: © GÜELLBARÓ arquitectura 
Estructura:  Barcelona Structural Engineering
Amidaments i pressupost: T80 Arquitectura Tècnica
Client: Ajuntament de Barcelona
© GÜELLBARÓ arquitectura 2022 - Tots els drets reservats