19011. REFORMA D’HABITATGE EN BLOC PLURIFAMILIAR.


2020
Ubicació: Reus
Client: Privat
Autor: © GÜELLBARÓ arquitectura
Amidaments i pressupost: T80 Arquitectura Tècnica
Construcció: Domo Interiorisme
Fotografia: © Joan Guillamat

© GÜELLBARÓ arquitectura 2020 - Tots els drets reservats